Social media

Istotą social media jest promowanie marki poprzez wykorzystywanie kanałów społecznościowych. Pozwala to na zdobywanie uwagi użytkowników i generowanie ruchu na stronie internetowej przy pomocy takich serwisów społeczniościowych jak:

  • Facebook,
  • YouTube
  • Twitter.
  • NK.

Integracja z serwisami społecznośiowymi pozwala na dotarcie do wybranej grupy odbiorców według odpowiedniego klucza dopasowania np. konkretny przedział wiekowy, wybrana płeć lub miejsce zamieszkania.