Projekt dla Polskiej Izby Spedycji i Logistyki wykonany i wdrożony zgodnie z sugestiami i umową ,współpraca przy projekcie profesjonalna. obsługa informatyczna strony sprawna i szybka.